Distanza Hong Kong - Shaoguan

Linea d'aria

In linea d'aria la distanza fra Hong Kong e Shaoguan è di 283 chilometri.

In macchina

Calcolo del percorso...

La distanza di percorrenza su strada da Hong Kong a Shaoguan è di   chilometri.
Il tempo stimato di percorrenza in auto è di  .

In treno

Calcolo del percorso...

La distanza di percorrenza su strada da Hong Kong a Shaoguan è di   chilometri.
Il tempo stimato di percorrenza in auto è di  .

Spostamento fuso orario

Il fuso orario di Hong Kong è Ora di Hong Kong (HKT), l'ora locale è 4.38. Il fuso orario di Shaoguan è Ora solare della Cina (CST), l'ora locale è 4.38.

Lo spostamento del fuso orario è di 0 ore.

Tasso di cambio

Dollaro di Hong Kong è la valuta utilizzata in Hong Kong. Renmimbi Cinese è la valuta utilizzata in Cina.
Il tasso di cambio è HKD 100,00 = CNY 90,50 e CNY 100,00 = HKD 110,50.

Hong Kong (HKT)
4.38
Shaoguan (CST)
4.38