Distanza Hong Kong - Hangzhou

Linea d'aria

In linea d'aria la distanza fra Hong Kong e Hangzhou è di 1.064 chilometri.

In macchina

Calcolo del percorso...

La distanza di percorrenza su strada da Hong Kong a Hangzhou è di   chilometri.
Il tempo stimato di percorrenza in auto è di  .

In treno

Calcolo del percorso...

La distanza di percorrenza su strada da Hong Kong a Hangzhou è di   chilometri.
Il tempo stimato di percorrenza in auto è di  .

Spostamento fuso orario

Il fuso orario di Hong Kong è Ora di Hong Kong (HKT), l'ora locale è 14.49. Il fuso orario di Hangzhou è Ora solare della Cina (CST), l'ora locale è 14.49.

Lo spostamento del fuso orario è di 0 ore.

Tasso di cambio

Dollaro di Hong Kong è la valuta utilizzata in Hong Kong. Renmimbi Cinese è la valuta utilizzata in Cina.
Il tasso di cambio è HKD 100,00 = CNY 91,77 e CNY 100,00 = HKD 108,97.

Hong Kong (HKT)
14.49
Hangzhou (CST)
14.49